Toenemende maatschappelijke wens, eisen en regelgeving vanuit Europa, nationale overheden, grote  ondernemingen,  financiële instellingen, aandeelhouders en beleggers. Bereidheid tot verantwoordelijkheid neemt toe, technieken zijn beschikbaar en nemen exponentieel toe in haalbaarheid.

Geldstromen, beschikbaar kapitaal, subsidiëring nemen toe, andere rendementen op investeringen zijn laag.
Tevens is er een aanzienlijke achterstand in realisatie van eerdere klimaatdoelstellingen.

Even op een rijtje…